MEDLEMSANSÖKAN


Fyllt i din ansökan nedan och betala in avgiften på HBBKs bg 177-8026.

SBK skickar sedan hem ditt medlemskort.


  • Medlemskap 550 kr/år
  • Delmedlemskap (om du redan är medlem i annan SBK ansluten ras/bruks klubb) 150 kr/år
  • Familjemedlemskap (tillägg till befintligt medlemskap) 150 kr/år och person
  • Ungdomsmedlemskap (för dig mellan 7-25 år) 300kr/år Läs HÄR


OBS! Glöm inte att fylla i ditt personnr!

Har du frågor, maila: medlem@horbybk.se


(Om du varit medlem tidigare har du fått ett unikt medlemsnummer,

fyll i det.

Om du söker delmedlemskap eller familjemedlemskap uppge medlemsnummer på din familjemedlem som redan har ett medlemskap.)